Till startsida
Webbkarta

Doktorand vid Göteborgs universitet

Välkommen till Göteborgs universitets doktorandsidor. Här hittar du gemensam information för alla universitetets forskarstudenter.

Observera att det kan finnas viktiga skillnader mellan de olika fakulteterna. Därför måste du också ta del av fakultetens egen doktorandinformation för att få en helhetsbild av vilka regler och riktlinjer som gäller för just dig.

Doktorandtjänster som helt eller delvis finansieras av Göteborgs universitet annonseras bland universitetets lediga anställningar.

Tilldelning av medel för gränsöverskridande forskarkurser

Rektor beslutade 2014-01-20, efter förslag från utskottet för utbildning på forskarnivå,  om ny tilldelning av medel för gränsöverskridande forskarkurser enligt nedan:

• Social Signal Processing, 7,5 hp; Institutionen för tillämpad IT vid IT-fakulteten
• Current topics in the international research field of addiction, 7,5 hp; tilldela Institutionen för psykologi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
• Looking Skin deep – an interdiciplinary PhD student course from molecule to patient; Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Naturvetenskapliga fakulteten

Vidare beviljades kursen nedan medel för ytterligare en kursomgång;
• From Research to Policy for Sustainable Development, 5 hp; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV). 

För mer information om utlysning, arbetsgång och för tillgång till beslutet i sin helhet kontakta Christina Kaspersen.

Aktuellt

 • Webb-TV:Barn med autism i indiska skolor

  [2014-12-19] För att förstå varför autism uppfattas på olika sätt i olika länder behöver man förstå kulturen i det landet. Shruti Johansson brinnande intresse för autism har lett till en doktorandavhandling om barn med autism i olika skolmiljöer. Hon har även jobbat med barn som har autism i Sverige, England och Indien.

 • Webb-TV:Barn med autism i indiska skolor

  [2014-12-19] För att förstå varför autism uppfattas på olika sätt i olika länder behöver man förstå kulturen i det landet. Shruti Johansson brinnande intresse för autism har lett till en doktorandavhandling om barn med autism i olika skolmiljöer. Hon har även jobbat med barn som har autism i Sverige, England och Indien.

 • Webb-TV:Barn med autism i indiska skolor

  [2014-12-19] För att förstå varför autism uppfattas på olika sätt i olika länder behöver man förstå kulturen i det landet. Shruti Johansson brinnande intresse för autism har lett till en doktorandavhandling om barn med autism i olika skolmiljöer. Hon har även jobbat med barn som har autism i Sverige, England och Indien.

 • Webb-TV: Att demokratisera hälso - och sjukvården: Är personcentrerad vård svaret ?

  [2014-12-17] När du träffar en läkare upplevs du som ett personnummer eller som en person? Ser läkaren bara din sjukdom eller ser läkaren dig? Det har visat sig att personcentrerad vård minskar vårdtiderna på sjukhusen och patienterna tillfrisknar snabbare. Här berättar Axel Wolf om sitt arbete inom personcentrerad vård.

 • Webb-TV: Forskare har funnit vad som styr biologiska klockan

  [2014-12-16] Forskare vid Göteborgs universitet har identifierat den biologiska klocka som styr kvinnlig fruktsamhet. En upptäckt som kan få stor betydelse för framtida medicinsk behandling av kvinnlig infertilitet.

 • Nationell doktorandkurs i ekonomisk historia

  [2014-12-16] Avdelningen för ekonomisk historia är med och anordnar den nationella forskarutbildningen i ekonomisk historia. Detta samarbete inkluderar ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Fler nyheter

Till sidans topp